Kontakt

MOsport - Vladislav Ševčík

Zábřežská
787 01Šumperk

tel. +420 602 764 136
e-mail: stribrnice@email.cz

IČO:15434681
DIČ:CZ530324079
Zapsán v obchodním rejstříku u KOS Ostrava ze dne 18. 4. 1991, oddíl A, vložka 1773

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Bankovní účet: KB 189447841/0100, variabilní symbol je číslo obejdnávky.